logo-lp-2

INFIINTARE ASOCIATIE TARGU MURES

Asociatia este o organizatie neguvernamentala ce se constituie la initiativa a trei sau mai multe persoane fizice sau juridice in scopul realizarii unor activitati de interes general, al unor colectivitati sau in interes personal nepatrimonial.

Activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei si este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, constand in bunuri imobile, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie. Dupa dobandirea personalitatii juridice, patrimoniul in numerar initial al asociatiei poate fi transferat in contul curent, de unde va fi folosit pentru efectuarea de plati in interesul asociatiei.

Asociatia de proprietari reprezinta o forma de organizare si reprezentare a intereselor comune a unui condominium, definit ca si proprietatea imobiliara formata din proprietati individuale, definite apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinte si proprietate comuna indiviza.

Pentru infiintare asociatie de proprietari este necesar acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie.

Acte necesare pentru infiintare asociatie:

– Copie CI / Pasaport membri fondatori (minim 3);

– Copie Contract spatiu pentru sediul asociatiei;

– Datele de identificare ale (co)proprietarilor sediului;

– Cazierul fiscal al fiecarui membru fondator;

– 3 variante pentru denumirea asociatiei.

APELAND LA SERVICIILE NOASTRE, ACTELE PENTRU INFIINTAREA ASOCIATIEI TALE AU NEVOIE DOAR DE SEMNATURA TA!

Ce mai stai ?