logo-lp-2

RADIERE FIRMA CLUJ-NAPOCA


Incepand cu 1 ianuarie 2016, o data cu intrarea in vigoare a Noului Cod Fiscal, majoritatea intreprinzatorilor au hotarat inchiderea activitatii economice si reorientarea catre o alta forma juridica.

Inchiderea firmei determina intreprinzatorul sa depuna o mentiune la Registrul Comertului. Pentru aceasta sunt obligatorii urmatoarele acte:

  • C.I. ( copie );

 

  • Certificat inregistrare societate ( copie );

 

  • Stampila firmei;

 

  • Certificat in vederea anularii autorizatiei de functionare ( original );

 

  • Taxe aferente Registrului Comertului.

Dosarul va mai cuprinde:

  • Hotararea A.G.A;

 

  • Actul aditional la actul constitutiv;

 

  • Delegatia;

 

  • Cererea de inregistrare;

 

  • Declaratia tip.

Dupa emiterea hotararii de la Registrul Comertului  ( 5 – 10 zile lucratoare ), va trebui completata Declaratia 010 si depusa la ANAF.

De retinut:

Inchiderea firmei se va realiza intre 3 luni si 3 ani.

In tot acest timp, contabilitatea se va tine la 3 luni iar firma nu va avea dreptul la nicio tranzactie. Se vor depune Declaratia 100 si Declaratia 300 ( dupa caz ).

La randul nostru recomandam antreprenorilor ca in perioada de suspendare a firmei, inchiderea contului bancar al firmei.

Societatea comerciala cu angajati, va anunta ITM ( Inspectoratul Teritorial de Munca ) printr-un act aditional, incetarea contractului de munca pe motivul inchiderii activitatii firmei.

APELAND LA SERVICIILE NOASTRE, ACTELE PENTRU RADIEREA FIRMEI TALE AU NEVOIE DOAR DE SEMNATURA TA!

Ce mai stai ?