schimbare sediu social

Schimbare sediu social

Sediul social al unei firme poate fi mutat in acelasi judet sau in alt judet. Acest

lucru se realizeaza printr-o solicitare catre Registrul Comertului. Diferenta intre

cele doua proceduri este ca in cazul in care sediul social al firmei va fi schimbat in

alt judet, va fi necesara o rezervare de denumire a firmei.

Acte necesare pentru schimbare sediu social al firmei:

 • Act constitutiv actualizat;
 • Hotararea AGA;
 • Certificat si adeverinta sediu social ( certificatul atesta ca pentru imobilul

respectiv nu a fost inregistrat un alt document care sa certifice instrainarea

dreptului de folosinta asupra imobilului / iar adeverinta atesta ca la adresa

respectiva nu se suprapune un alt sediu social);

 • Certificat de inregistrare ( original);
 • Contract de inchiriere/ comodat care sa ateste dreptul de folosinta asupra imobilului cu destinatie de sediu social al firmei;
 • Acordul Asociatiei de proprietari, precum si acordul a 4 vecini ( in situatia in care sediul social al firmei este situat intr-un bloc de locuinte);
 • Cerere de inregistrare ( original);
 • Declaratie-tip pe propria raspundere din care sa rezulte urmatoarele: ca persoana juridica nu desfasoara la sediul social, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani; persoana juridica indeplineste conditiile de functionare in domeniul sanitar, sanitar veterinar, protectiei mediului si protectiei mediului, pentru activitatile precizate in declaratia-tip.

De precizat ca, pentru obtinerea certificatului sediu social se va depune la Administratia Financiara un dosar care va fi constituit din:

 • Declaratie-tip administratie;
 • C.I. solicitant ( copie);
 • Contract inchiriere/ comodat ( copie);
 • Acte care fac dovada titlului de proprietate ( copie);
 • Adeverinta de la Asociatia de Proprietari;
 • Act constitutive ( original);
 • Timbre fiscal in valoare de 4lei.

Schimbarea sediului social al firmei trebuie comunicata si Administratiei

Financiare, prin depunerea formularului 050 “ Cererea de inregistrare a

domiciliului fiscal al contribuabilului” la organul fiscal in a carui raza teritoriala se

afla situate noul sediu social.

Costuri schimbare sediu social al firmei:

Taxele percepute la Registrul Comertului pentru schimbarea sediului social in

acelasi judet – aproximativ 300 lei; schimbarea sediului social in alt judet –

aproximativ 650 lei.

[ratings]