Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o firma pentru a fi clasificata drept microintreprindere in 2019

Anul acesta, pentru ca o societate sa fie declarata ca facand parte din categoria microintreprinderilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele trei conditii:

– veniturile inregistrate de catre societate in anul 2018 nu au depasit suma de 1.000.000 euro, respectiv echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile, respectiv 4,6639 lei pentru 1 euro ;

– capitalul social al societatii este detinut de o persoana/ mai multe persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;

– societatea nu figureaza la registrul comertului sau la instantele judecatoresti ca fiind in dizolvare sau in proces de lichidare.

Ca urmare a modificarilor aduse Codului Fiscal in 2017, microinterprinderile care dorsc sa treca de la plata impozitului pe profit la plata impozitul pe venit trebuie sa depuna Formularul 010, Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni, pana la cel tarziua data de 31 martie 2019. Noul formular a fost aprobat prin OUG 3725 / 2017, care inlocuieste vechiul ordin 3698 / 2015.

De asemenea, societatie care respecta pragul de pana intr-un milion de euro incasari la sfarsitul anului fical 2018 vor depune, pana la data de 25 martie 2019, formularul 101, Declaratia anuala de impozit pe profit, pentru anul 2018.

In anul 2019 cotele de impozit pe venit pentru microintreprinderi sunt:

– 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;

– 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

Societatile care obtin venituri din consultanta sau management sunt eligibile pentru aplicarea impozitul “micro”, daca se incadreaza in plafonul de un milion de euro.

Pe de alta parte insa, firmele care activeaza in domeniul bancar, al asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital sau al jocurilor de noroc, se incadreaza in sfera impozitului pe venituri aplicat microintreprinderilor, conditia fiind respectarea pragului de un milion de euro pentru cifra de afaceri.

Ce incasari constituie venitul microintreprinderilor? Baza impozabila o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

  • veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
  • veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
  • veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
  • veniturile din subventii;
  • veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
  • veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
  • veniturile din diferente de curs valutar;
  • valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, inregistrate in contul “709”, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
  • despagubirile primite in baza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului;
  • veniturile obtinute dintr-un stat strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, daca acestea au fost impozitate in statul strain.