Informatii despre legea dividendelor trimestriale si raportarea acestora

Urmeaza ca Ministerul Finantelor Publice sa publice ordinul care prevede mecanismul de raportare a dividendelor trimestriale, care, potrivit Legii nr. 163/2018 le permite antreprenorilor si actionarilor sa scoata bani din firme, sub forma de dividende, o data la fiecare trei luni, nu doar o data pe an, ca pana acum.

Astfel, distribuirea trimestriala a profitului catre actionari sau antreprenori se poate efectua facultativ, in decursul exercitiului financiar, in limita profitului contabil net realizat trimestrial, din care se scad orice pierderi reportate si sume depuse in rezerve in conformitate cu cerintele legale sau statutare, respectiv pe baza situatiilor financiare interimare, aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.

In acest context, Ministerul Finantelor Publice, printr-un proiect de act normativ, stabileste termenul de depunere a situatiilor financiare interimare la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor; situatiile financiare interimare vor fi redactate in conformitate cu politicile contabile respectate de catre firma in data raportarii acestora.

In componenta rapoartelor privind situatiile financiare interimare se vor regasi :

– bilantul/situatia pozitiei financiare;

– contul de profit si pierdere/situatia rezultatului global;

– politicile contabile caracteristice.

Veniturile si cheltuielile vor fi raportate cumulat refectand situatia econimica de la inceputul exercitiului financiar si pana la finalul trimestrului pentru care firma doreste repartizarea dividendelor.

In vederea intocmirii situatiilor financiare interimare firmele vor efectua inventarierea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2.861/2009 cu privire la respectarea normelor de organizarea si efectuarea a inventarierii activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, si a evaluarii acestor elemente, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Referitor la contabilizarea dividendelor repartizate trimestrial, MFP propune ca suma corespunzatoare acestora sa fie recunoscuta printr-un cont distinct, respectiv contul 463 „Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar” (A) (articol contabil 463 „Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar” = 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul”).

Legea repartizarii trimestriale a dividendelor, avantaj la impozite pentru patroni

Daca va fi adoptata, legea le va permite antreprenorii sa traiasca din dividende, acestea fiind impozitate mai putin de catre stat decat salariile, actuala forma de a scoate bani din firma.

In prezent, un antreprenor este nevoit sa se angajeze in propria firma pentru a putea avea un venit lunar legal cu care sa se poata intretine pana la retragerea dividendelor din profit, care se face o data pe an.

In prezent, in Romania, salariile sunt taxate astfel: 10% impozit pe venit, 25% contributii la pensii (CAS), 10% contributii la sanatate (CASS) si 2,25% contributie asiguratoare de munca, toate aplicate la salariul brut.

Mai simplu spus, la fiecare 1 leu pe care un antreprenor il incaseaza sub forma de salariu, statul percepe impozit de aproximativ 0,75  lei din banii firmei.

In cazul in care legea dividendelor ar intra in vigoare, antreprenorii vor avea de achitat la stat doar impozit pe venit, respectiv  5% si impozitul anual pentru CASS, respectiv 10% din valoarea a 12 salarii minime pe economie pentru ce care au obtinut venituri anuale din dividende. Astfel antreprenorii ar putea fi avantajati si ar putea renunta la practica propriei angajari.