Ghid practic. Lista care cuprinde totalitatea avizelor si certificatelor de care ai nevoie pentru a deschide un magazin de cartier.

Atreprenorii care doresc sa isi deschida un mic magazin de cartier, care sa cuprinda o varietate de produse printre care si alimente, trebuie sa stie ca au nevoie de cel putin 5 certificate, avize si alte documente pentru a putea functiona legal, potrivit spuselor lui Zoltan Szfarli, un functionar public din Sibiu, care vine in sprijinul antreprenorilor romani.

Lista compusa de catre Zoltan Szfarli, nu are pretentia de a fi completa sau recunoscuta la nivel national, insa le poate fi de un real folos romanilor care sunt la prima incercare de a intra in afaceri, pentru ca le ofera acestora informatii utile care ii vor ajuta sa se descurca mai usor in labirintul birocratiei.

Aceastea sunt principalele autorizatii si avize de care aveti nevoie pentru deschiderea unui magazin alimentar sau mixt: COD CAEN 4711 sau 4719:

 • Certificatul Constatator emis pentru punctul de lucru  cu  autorizarea activitatilor prevazute de codurilor CAEN 4711 sau 4719 . Documentul se obtine in baza declaratiei – tip, pe proprie raspundere , depusa de solicitant la Biroul Unic din cadrul Oficiul Registrului Comertului de pe raza judetului in care firma domiciliaza, in conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004.  Atentie! Acest document constituie practic autorizatia de functionare din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, cu mentiunea ca pentru o suprafata a magazinului mai mare de 400 mp, solicitantul este obligat sa solicite Oficiului de Protectie a Mediului, eliberarea autorizatiei de mediu.  
 • Inregistrarea sanitar-veterinara. Documentul este eliberat de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, conform prevederilor cuprinse in  Ordinul nr.111/2008. Atentie! chiar daca din punct de vedere sanitar-veterinar sunteti autorizat in baza declaratiei pe propria raspundere ( fapt atestat prin Certificatul Constatator) conform reglementarilor legale veti avea nevoie si de acest document.  
 • Acordul de functionare eliberat de primarie. Documentul se elibereaza de primaria in a carei raza teritoriala se afla amplasat magazinul, fiind reglementat de prevederile cuprinse in O.G. nr.99/2000 si H.G. nr.333/2003.
 • Analiza de risc la securitatea fizica pentru persoanele juridice, conform  prevederilor din Leg. 333/2003 si H.G. 301/2012, efectuata de expertii din cadrul RNERSF.
 • Conditii specifice domeniului de activitate pentru personalul angajat. Conform prevederilor cuprinse in OG nr.99/2000 si HG nr.333/2003, lucratorul comercial ce isi va desfasura activitatea in sectorul  alimentar precum si seful de magazin trebuie sa detina calificarea necesara pentru functia ocupata, atestata fie prin diploma /certificat de absolvire a unei institutii de invatamant preuniversitar sau a unor cursuri de calificare autorizate (organizate de persoane juridice autorizate in acest scop), fie sa aiba cel putin 2 ani de vechime in meseria respectiva, fapt ce se va atesta printr-un document legal cu respectarea  prevederilor Codului Muncii. De asemenea tot personalul angajat in efectuarea de activitati comerciale cu produse din sectorul alimentar trebuie sa detina un curs privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, efectuat conform prevederilor cuprinse in Ordinul nr.1225/2003. Angajatii care vin in contact direct cu alimente neambalate sunt obligati sa participe la cursul de igena atat la angajare cat si periodic, si sa isi efectueze periodic analizele prevazute in Fisa nr. 128 din Anexa 1 continuta in HG nr.355/2007.  

Avize si autorizatii necesare in cazuri particulare:

 • Avize sau autorizatii necesare in faza constructiei/amenajarii spatiului in care se va desfasura activitatea: Certificatul de Urbanism, Autorizatia de constructie, Aviz Mediu, Aviz securitate la incendiu, Aviz sanitar-veterinar, Aviz sanitar, avize si contracte cu furnizori de utilitati, etc.
 • Aceste avize si autorizatii sunt eliberate de institutiile abilitate, solicitarea acestora difera de la caz  la caz, ele fiind solicitate in special in faza constructiei/amenajarii spatiului, pentru un spatiu deja construit care are si destinatie comerciala existand toate premisele ca aceste documente sa nu mai fie necesare poate cu exceptia incheierii unor contracte cu furnizorii de utilitati.  
 • Autorizatie de securitate la incendiu. Documentul se elibereaza de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta existent la nivelul fiecarui judet, in baza Legii 307/2006  numai pentru amplasamentele care intra sub incidenta prevederilor cuprinse in H.G. 571/2016. Cazurile cele mai des intalnite cand un magazin necesita aceasta autorizatie sunt:  cand are o suprafata desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp sau 200 mp daca spatiul se afla amenajat intr-o cladire de locuit colectiva,  se afla amplasat intr-un spatiu asimilat unui subsol, demisol, pod si are o suprafata desfasurata mai mare de 100 mp, este asimilat unei sali aglomerate. Atentie! Pot exista si alte situatii cand un magazin necesita autorizatie de securitate la incendiu
 • Autorizatie de mediu.  Documentul se elibereaza de catre Agentia de Protectia Mediului existenta la nivelul fiecarui judet, conform  prevederilor cuprinse in Ordinul 1798/2007. În cazul unui magazin , pentru codul CAEN 4711, aceasta autorizatie este necesara doar in cazul in care magazinul este asimilat unui supermarket ( are o suprafata cuprinsa intre 400 – 2500 mp) sau hiperrmarket ( peste 2500 mp), asa cum suprafetele acestora sunt definite in OG nr.99/2000.
 • Autorizarea mijloacelor de publicitate in conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in baza  „ Regulamentului Local de publicitate’’ adoptat de fiecare administratie publica locala in parte, conform prevederilor legale.
 • Autorizatia de comercializare a semintelor si materialului saditor sau  imputernicirea unui furnizor angrosist autorizat in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene În cazul in care in cadrul magazinului se comercializeaza seminte in ambalaje mici si/sau  sau plante la bucata sau in ambalaj individual,   provenite de la furnizori profesionisti autorizati, acestea se pot comercializa fie in baza  Autorizatiei de comercializare a semintelor si materialului saditor, emisa de   Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor  din cadrul Ministerului Agriculturii, in baza prevederilor Legii nr.266/2002, fie in baza unei imputernicirii emise de un  furnizor angrosist autorizat  in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene.
 • Licenta neexclusiva de comunicare publica a muzicii in scop ambiental În cazul utilizarii, in incinta magazinului, a muzicii in scop ambiental, indiferent de modalitatea de transmitere a acesteia, conform prevederilor cuprinse in Legea nr.8/1996 aveti nevoie de licente neexclusive de comunicare de la mai multe organisme de gestiune colectiva.
 • Notificare catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pt. sistem camere video conform prevederilor Legii nr. 677/2001, privind  prelucrarea datelor cu caracter personal si a Deciziei nr. 52/2012 a ANSPDCP. Atentie! sistemul video de inregistrare este obligatoriu,conform art. 15 din HG nr.301/2012  pt. un magazin  ce depaseste suprafata de 500 mp.
 • Contract cu o firma de paza autorizata. În cazul magazinelor ce depasesc suprafata de 500 mp, pentru mentinerea ordinii interioare, pe perioada programului de lucru este obligatorie asigurarea pazei fizice, obligatia stipulata de art. 15 din HG nr.301/2012.   
 • Acordul prealabil si Autorizatia de amplasare si/sau de acces in zona drumului. Eliberata de  administratorului drumului care poate fi dupa caz Cons. Local, Cons. Judetean, CNADNR, in baza OG nr. 43/1997, fiind necesara in cazul unor lucrari cu  implicatii directe  asupra modificarii elementelor geometrice a drumului public si/sau crearea de noi cai de acces  sau alte interventii asupra drumului public. Atentie! la amenajarea unor spatii de acces auto sau locuri private de parcare, este foarte posibil sa aveti nevoie de acest document.
 • “Declaratia pe propria raspundere pentru exonerarea unor comercianti de la inregistrarea in sistemul de agricultura ecologica”, prevazut in Anexa 11 din Ordinul nr.1253/2013.  
 • Documentul este necesar in cazul in care in magazin se comercializeaza produse agroalimentare ambalate ce provin din agricultura ecologica si anume produsele denumite eco, bio, organice. Declaratia respectiva se va depune in format electronic la Directia de Agricultura Judeteana din judetul pe raza caruia se afla amplasat magazinul.  
 • Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in cazul in care in magazin se comercializeaza programe pentru calculator. Conform prevederilor cuprinse in OG nr.25/2006, in cazul comercializarii cu amanuntul a programelor pe calculator, comerciantul are obligatia sa se inscrie in Registrul national al programelor pentru calculator, gestionat de ORDA. Înregistrarea in Registru, se probeaza cu certificatul de inregistrare emis de ORDA.