credite imm startup Romania

Noi credite garantate de stat pentru afacerile mici si mijlocii din Romania, precum si pentru fimele nou infiintate

Afacerile aflate la inceput de drum precum si IMM-urile din Romania vor putea face imprumuturi bancare pentru investitii, de pana la 10 milioane de lei, pe o perioada de pana la 10 ani, garantate de stat prin viitorul program IMM Invest Romania, furnizat de Ministerul Finantelor Publice.
Conform viitorului proiect de lege propus de Ministerul Finantelor Publice, proiectul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST ROMANIA va garanta obtinerea creditelor bancare cu garantii de la stat astfel:

Pentru proiectele de infiintare sau extindere a centrelor de agrement procentul de asigurare este de pana la 80% din valoarea finantarii, excluzand dobanzile si comisioanele bancare aferente creditului, asa cum este admis de catre Guvern prin Memorandumul privind punerea in practica a Programului „Primul centru de agrement”. Valoarea maxima a subventionarii pentru proiectele de extindere/infiintare centre de agrement garantata de catre stat este de 1.200.000 lei.

Pentru proiectele privind finantarea capitalului de lucru sau creditele de investitii contractate de catre IMM-uri, prin Ministerul Finantelor Publice, se pot acorda garantii de stat in procent de pana la 50% din valoarea creditarii, excluzand dobanzile, spezele si comisioanele bancare aferente. Valoarea maxima totala a finantarilor garantate de stat admisa pentru un singur beneficiar este de 10.000.000 lei, iar suma maxima a fiecarui imprumut acordat unui beneficiar nu poate depasi suma de 5.000.000 lei pentru finantarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investitii.

Asadar, se vor aproba doua tipuri de credite:
Creditul pentru investitii- Cu o durata maxima de finantare de 120 luni.
Creditul pentru finantarea capitalului de lucru – Cu o durata maxima de finantare de 24 luni.

Prin introducerea garantiilor de stat, Ministerul Finantelor Publice spera ca procesul de acordare a creditelor de catre banci sa se desfasoare mai usor si in conditii mai bune pentru beneficiari, avand in vedere faptul ca o mare parte a riscului de creditare este preluata de catre stat.

Garantiile sunt acordate de catre Ministerul Finantelor Publice, prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM).
Datorita acestui sistem, Fondul acopera 50% sau 80% din pierderile suportate de catre banci in cazurile in care firmele beneficiare nu mai au posibilitatea de a achita creditul bancar. Beneficiarul isi va asuma insa, obligatia de a restitui statului suma datorata ca urmare a executarii garantiei de catre banca.

Comisioanele, dobanzile si oricare alt cost produs de participarea la proiect nu sunt incluse in valoarea garantiilor de la stat.
De asemenea, punerea unor garantii colaterale este o alta obligatie a firmei beneficiare. Acestea garantii colaterale reprezinta garanţiile reale pe care beneficiarul finantarii le aduce bancii si statului roman, acestea fiind proportionale cu procentul de garantare obtinut.
Pe langa garantiile mai sus mentionate, bancile pot lua in considerare si actiuni de ipotecare legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor subventionate prin credit, pentru a diminua expunera fata de debitor.

Mai mult, persoanele fizice sau juridice care ocupa functii de administratori, actionari sau asociati al firmei/firmelor beneficiare si care detin individual sau cumulat cel putin 50% din actiunile companiei, precum si persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent, vor garanta, in calitate de giranti, datoriile rezultate din plata garantiilor acordate de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM.

Contractele de girare au valoare de inscrisuri autentice si sunt executate de ANAF.
Pentru demararea noului program, este necesar ca Guvernul sa adopte proiectul de ordonanta de urgenta, iar Ministerul Finantelor Publice sa genereze norme de aplicare. De asemenea, anual se fixeaza un plafon pentru garantiile acordate de FNGCIMM, prin hotarare de guvern.
Firmele nou infiintate si IMM-urile – Beneficiari eligibili pentru credite

Potrivit programului lansat de Ministerul Finantelor Publice, beneficiarii eligibil vor trebui sa indeplineasca o serie de conditii:

a) nu se afla in dificultate, adica:
a.1) in cazul societatilor pe actiuni si a societatilor cu raspundere limitata (SA/SRL), atunci cand nu au estompat mai mult de jumatate din capitalul social in ultimele 24 de luni si mai mult de un sfert din acest capital in ultimul an, asa cum reiese din rapoartele privind situatia financiara anuala a societatii din ultimii doi ani; fac exceptie firmele proaspat infiintate care inca nu au depus nicio situatie financiara anuala;
a.2) in cazul societatilor in nume colectiv sau societatilor in comandita simpla sau pe actiuni, atunci cand nu au cheltuit mai mult de jumatate din capitalul social in ultimele 24 de luni si mai mult de un sfert din acest capital in ultimul an, asa cum reiese din rapoartele privind situatia financiara anuala a societatii din ultimii doi ani, si cel putin o parte dintre asociati sunt raspunzatori nelimitat pentru datoriile companiei; fac exceptie firmele nou infiintate care nu au depus inca nicio situatie financiara anuala;
a.3) in cazul IMM-urilor atunci cand acestea nu se afla in procedura de insolventa, procedura de executare silita ( indiferent ca este pornita de organele fiscale sau de alti creditori), dizolvare, lichidare,radiere sau nu indeplineste criteriile legislatiei nationale privind aplicarea unei proceduri de insolventa in urma solicitarilor creditorilor, conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul subventionarii.

b) nu se afla in conflict, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice sau institutiile de creditare partenere;

 

c) nu figureaza cu credite restante incadrate in categoriile A, B, C din baza de date a Centralei Riscului de Credit (C.R.C) in lunile anterioare (6 luni) datei solicitarii garantiei de stat.

 

d) nu se afla sub interdictia de a emite cecuri la data aprobarii imprumutului si nu figureaza cu incidente majore cu file CEC sau bilete la ordin in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati (C.I.P.) in ultimele 6 luni la data solicitarii garantiei de stat.

 

e) asupra lui nu s-au deschis proceduri de insolventa, in baza legilor aplicabile;

 

f) pun la dispozitia institutiilor de credit garantii colaterale, care, in cuantum cu garantia de stat, acopera cel putin in totalitate valoarea subventionarii;

 

g) se incadreaza in categoriile de performanta financiara prevazute de institutia de credit. Fac exceptie societatile proaspat infiintate, persoanele fizice autorizate, intreprinderile familiale si intreprinderile individuale, care nu sunt eligibile conform standardelor institutiei de credit;

 

h) nu figureaza cu restante la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului de stat.

 

NU sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului firmele din urmatoarele domeniile: asigurari si intermedieri financiare, tranzactii imobiliare, activitati de pariuri sau jocuri de noroc, productie de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitatii de inchiriere sau leasing, activitati de investigare si protectie.